LS2

1991 började LS2 Hjälmar sin historia när i Shunde Guandong i Kina. Xiqing Plast började tillverka och sälja hjälmar på den inhemska kinesiska marknaden, försäkra kundnöjdhet och skapa produkter för det kinesiska samhället. Designad i Europa, tillverkad i Kina.

LS2